Kedai Kang Hoe Klang 江河肉骨茶

地点   :   雪隆
期限   :   2022-03-02 至 2022-09-30

Kedai Kang Hoe Klang (SA0052404-U)

地址 : 3 Jalan Prai 1, Taman Meru 41050 Klang

联络电话 : 6012 - 348 3931

营业时间 : 6.30AM – 1.00PM (每两个星期休息星期三)

 需登录/注册成为星洲会员以获得优惠

 星洲会员可享有10%折扣(卖完为止)

 此优惠不能换成现金

 此优惠不能与其它优惠一起享用

 此优惠使用须知如有未尽之事宜,请依星洲会员网公告为准

 本公司保留随时修改, 变更, 暂停或停止此优惠之权利